Moja kvalifikácia a prax:
– učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (Pedagogická a soc. akadémia)
– kurz prvej pomoci zameraný na detský vek
– kurz zameraný na venovanie sa deťom s poruchami učenia
– pracovala som v centre pomoci rodinám s deťmi, ktoré bolo obdobou materskej školy a školskej družiny
– spolupracujem s DO Záhorácky Fénix- Letné tábory a výlety
– podieľala som sa na organizovaní veľkého počtu detských akcií v rámci ZŠ

janka

Mojou prioritou je spokojné dieťa a rodič. Veľký dôraz kladiem na bezpečnosť a zdravie detí. V zariadení sú ochranné prvky, certifikované hračky, miestnosť je dobre vetraná a osvetlená a objekt je monitorovaný elektronickým prístupovým zariadením. Priestory sú denne upratované, hračky a nábytok dezinfikované. Akceptujem požiadavky rodiča s ohľadom na alergie, intolerancie.